KronikaZákladní informace

Krtčí norou 2

17. září proběhne druhé pokračování denní šifrové hry Krtčí norou, kterou připravují Proudoví krtci. Zajímá-li vás průběh první úspěšné hry z března, čtěte reportáž. Do Krtčí nory přihlásíte pětičlenný tým zde.
Všechno potřebné o hře naleznete na těchto stánkách. Doporučujeme je průběžně sledovat, je možné, že se ještě objeví menší změny. Týden před hrou budou zveřejněny poslední informace - určitě si je nezapomeňte prohlédnout.
Stránku si celou pozorně přečtěte, vyhnete se tak mnoha nejasnostem a problémům.
Větší a kvalitnější reklamní plakátek Krtčí norou 2 stahujte zde. Budeme vděční za šíření.
Organizace

Hra probíhá ve městě Brně a jeho blízkém okolí. Hráči se organizují v týmech podle vlastního uvážení. Minimální počet lidí v týmu je 3 a maximální je 5.
Základní povinností všech zúčastněných hráčů je prostudovat si pravidla hry a dodržovat je.
Každý tým, jehož členem není dospělá osoba, si ji může vzít s sebou, nepočítá se do počtu lidí, nesmí týmu radit při luštění šifer (může pouze povzbuzovat) a dohlíží na bezpečnost členů týmu (jinými slovy: tým dětí si s sebou vezme svého vedoucího, který je hlídá, ale nehraje).


Kde, kdy?

Hra začíná 17. září 2005 v 9:00 v parku na náměstí 28. října. Na start přijďte alespoň o půlhodinu dřív.
Na vítěze čekáme v cílovém shromaždišti (prozradíme vám pouze, že je v zóně 101 MHD) do 19:00. Vyhlašování výsledků ukončíme nejpozději ve 20:00 a vydáme se hledat ztracené týmy.
Tentokrát je shromáždění týmů po hře organizované. (Není to v hospodě, takže počítejte s konzumací vlastního jídla a pití.) Potěší nás, když přijdete i v případě nedokončení hry - zajímají nás naše zážitky, šifry vysvětlíme, setkáte se s ostatními, uvidíte fotky,...


Hlavní principy

Hra se skládá ze dvanácti míst se šifrou (včetně startu) a cíle bez šifry. Na každém místě je organizátor, který vydává šifry. Každý tým smí dostat pouze předepsaný počet kopií šifry (většinou jen jednu - dovíte se na místě).
Vyluštěním šifry získá tým vždy informaci o poloze dalšího stanoviště. Cílem hry je projít všech dvanáct stanovišť a dojít do cílového shromaždiště. Teprve tam se zapíše čas příchodu týmu (musí přijít alespoň polovina členů týmu).
Tým je povinen nalepit svou nálepku s připsaným časem příchodu na papír k tomu určený. Čas příchodu si vepíše i do karty týmu, kterou obdrží na startu. Pokud tomu podmínky na místě dovolí, je vhodné, aby se týmy rozptýlily.
Stanoviště se otvírají dostatečně brzo a zavírají přiměřeně pozdě (aby bylo možné stihnout zbývající část hry). Na každém místě je napsané, kdy se zavírá následující. Oproti první Noře prodloužíme dobu otevření stanovišť a několik posledních šifer bude k dispozici až do závěru hry.
Ke kódování se používá anglická abeceda o 26 písmenech (A=1 .. Z=26). K vyluštění šifry je často potřeba logicky přemýšlet, zkoumat souvislosti v textu, odhadovat podobu a uspořádání výsledku, mít všeobecný přehled, provést více kroků, atd. Zkušenější týmy ví, o čem je řeč. Nováčkům doporučujeme přečíst si manuál hry Tmou.
Účastníci jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů (osoby v tričkách "Proudoví krtci" nebo "Krtčí norou").


Nápovědy

Jedna záchrana - jednotná informace o umístění další šifry
Každý tým může maximálně jednou zavolat na číslo centrály (608 747 038), kde jim bude sděleno umístění další šifry. Týmy, které splňují požadavky neexistující kategorie "mladší" mají jednu záchranu navíc - tj. dohromady dvě. Další záchrany znamenají zamrznutí pořadí týmu (jeho dlaší postup ve hře se nezaznamená a nesmí lepit nálepky).


Pořadí

Důležitým kritériem pro určení pořadí je počet použitých nápověd (čím méně, tím lépe). Proto si použití záchrany pečlivě rozmyslete.
Podrobně rozepsaná kritéria pro určení pořadí naleznete na stránce "Poslední info", kterou zveřejníme asi týden před hrou. Zatím můžeme prozradit, že se pokusíme během hry nasbírat dostatek informací pro sestavení úplného pořadí týmů (tj. včetně těch, které nedošly do cíle).


Zákazy a příkazy

Během hry je zakázáno používat jakýkoliv způsob přemísťování osob kromě použití pouze vlastních nohou a jízdy MHD. Tzn. zákaz autostopu, vlaku, jízdních kol, kolečkových bruslí, atd.
Jakékoli razení se s jiným týmem je zakázáno. Můžete se pozdravit, zeptat se, jak to jde, ale nesmíte poskytovat informace, které by jakkoli mohly vést k vyřešení šifry. Sledování jiných týmů je zakázáno. Smíte se libovolně rozdělovat (hra jde dokončit i bez rozdělení, ale ztratíte tím čas).
Ke komunikaci na dálku je dovoleno pouze používání mobilních telefonů. Můžete zavolat mamince, jak se jmenuje pan prezident, ale pokud vám bude řešit šifru, počítá se jako člen týmu (a těch nesmí být víc než pět).
Dotazování kolemjdoucích (ne hráčů z jiného týmu) je povoleno a velmi doporučeno. Nesmí vám vyřešit šifru, ale můžou poradit scházející informace.
Během hry je nutné chovat se ohleduplně k ostatním (například v šalině si sundejte batohy), nepůsobit rozruch na místech, kde má být klid, ať nemá nikdo důvod narušit hru. Chovejte se nenápadně.


Potřebné vybavení

Každý hráč je povinen vybavit se, aby byl schopen hru absolvovat (jídlo, pití, sportovní obuv, oblečení podle počasí). Čekejte aktualizaci následujícího seznamu asi týden před hrou.

Nutné vybavení:
 • Mapa KČT č. 85 - Okolí Brna - Svratecko, pokud možno co nejnovější vydání. Garantujeme vhodnost vydání 2003 a 1998. JINÉ MAPY NEŽ TATO VÁM ZNEMOŽNÍ POSTUP VE HŘE!
 • papíry
 • psací potřeby (aspoň tužka)
 • pravítko na rýsování i měření
 • přesné nůžky
 • mobilní telefon (povinně nejméně jeden na tým)

  Doporučené vybavení:
 • Mapa města Brna, nejlépe aktuální a s co největším měřítkem (doporučujeme 1:16000). Pomůže, když obsahuje i předměstí, má výřez centra v lepším měřítku, popsané ulice a jejich rejstřík. Názvy a umístění důležitých objektů (kostely, školy, parky, …) taky nejsou k zahození.
 • plán hromadné dopravy (kdo se v MHD neorientuje, jistě jej ocení)
 • kdo nemá šalinkartu, ať si pořídí celodenní jízdenku (stačí zóny 100 a 101)
 • buzola
 • karimatka nebo cokoliv na sezení
 • tvrdá podložka (na psaní)
 • dostatek psacích potřeb pro každého
 • kalkulačka (stačí jedna)
 • čtverečkovaný papír
 • průhledné fólie a fixy na ně použitelné
 • kalendář
 • Rozum do kapsy (nebo podobná encyklopedie, stačí i někomu zavolat)

  Ještě k mapám:
  Na první část hry bohatě stačí mapa středu města. Když se budete na cestu ptát kolemjdoucích, obejdete se bez ní. Na druhou třetinu dostanete mapu od nás. Mapu do terénní části musíte bezpodmínečně mít podle výše uvedeného popisu. Mimobrněnským doporučujeme mapu sítě MHD (zóny 100 a 101).


  Bezpečnost

  Každý hráč se hry účastní na vlastní nebezpečí a je plně odpovědný za případné škody, jež způsobí. Organizátoři nenesou za bezpečnost ani jednání hráčů zodpovědnost. Hráči mladší 18 let přinesou na start potvrzení od rodičů daného znění (stahujte zde). Neučiní-li tak, nesmí hrát. Doporučujeme týmům mladších hráčů zajistit si dospělého nehrajícího vedoucího. Účast ve hře znamená souhlas s těmito pravidly.
  Je zakázáno zkracovat si cestu přes neveřejná prostranství (budovy, zahrady), šifry tam nenajdete. Každý hráč je povinen se v přírodě chovat jako v přírodě - dodržovat lesní klid, nekouřit, neodhazovat odpadky, a podobně.
  V případě jakýchkoli vážnějších problému (zranění, ztracení se, smrt) se můžete obrátit na telefonní číslo herní centrály (608 747 038). Upozorňujeme účastníky, že hra ve městě znamená nutnost dodržování bezpečnostních pravidel: např. silnice přecházet pouze na přechodu pro chodce, být neustále obezřetní.


  Registrace

  Přihlásit se můžete na stránkách přihlašovadla. Prosíme, vyplňte pravdivě všechny položky.
  Na startu budeme vybírat poplatek 100 Kč (může se ještě změnit) na pokrytí nákladů spojených s organizací hry (kopírování, telefonování, trička pro vítěze,...)


  Kontakt

  Jakékoli dotazy nebo připomínky směřujte na mail hry: norou@krtci.webz.cz. Vyhnete se tak případným problémům s pravidly během hry. Na vaše maily se pokusíme rychle odpovědět.
  Telefonní čísla organizátorů (během hry volejte centrále, ostatním byste zbytečně blokovali telefony; před hrou směřujte dotazy spíš na HOnzu nebo Vítka, v SMSkách jasně uveďte, že dotaz se týká Krtčí nory):
 • Palpy (centrála, webmaster): 608 747 038
 • HOnza: 732 941 226
 • Vítek: 606 555 828

  Doporučení

  Znovu připomínáme všem týmům dodržování pravidel hry a hlavně nutnost ochrany vlastního zdraví - silnice přecházejte pouze na přechodech pro chodce, ve městě jezdí spoustu dopravních prostředků, kterým je třeba vyhnout se. Myslete na to!
  Přečtěte si reportáž z první Krtčí nory, dovíte se ještě spoustu "zákulisních informací" navíc.
  Neváhejte se zeptat kolemjdoucích, pokud nějakou informaci nevíte - za zeptání nic nedáte (tohle pomůže hlavně u vědomostních otázek (které se jistě objeví), případně pokud nevíte, jak se někam dostat).
  Některé papíry, které obdržíte během hry budou obsahovat nezašifrované pokyny, jak postupovat ve hře (například kde hledat nápovědu, kde je cíl, atd.) - na tom není co luštit. Vždy jde jasně odlišit, co je šifra a v čem ji nemáte hledat.
  Záchranu použijte až po pečlivém zvážení situace, rozhoduje o vašem umístění. Nevyčerpávejte si absolutní nápovědu na lehkých šifrách na začátku hry, později přijdou o dost těžší problémy.
  Je zřejmé, že pokud se chcete dostat co nejdál, musíte stihnout dojít na další místo před jeho uzavřením. V časové tísni nezbývá než nápovědu použít.
  Šifry jsme se snažili udělat přiměřeně elegantní - to znamená, že správný způsob dešifrování by měl být "hezčí", než špatné, které vás napadnou. Jinak řečeno: až přijdete na správné řešení, budete si tím jisti.
  Nikdy se nevzdávejte - zkoušejte stále nové nápady a postupy. Nevzdávejte se, ani když máte málo času do uzavření příštího místa, po těžké šifře často následuje lehká, kterou vyřešíte rychle a času budete mít zase dost.


  Rady z manuálu

  Na závěr přikládáme rady z šifrového manuálu (část převzata z oficiálního manuálu Tmou - vřele doporučujeme prostudovat):
 • šifry řeš na sluníčku, ne v chladu a vlhku
 • lepší je o všech poznatcích hned psát poznámky než mluvit a nic nedělat
 • brainstorming - každý chrlí nápady, co by to mohlo být
 • zpětné inženýrství - odhadování, jak lze v šifře zakódovat tajenku
 • tvoří to skupinky o 1 až 4 znacích … morseovka
 • je tam něco, co může mít dvě vlastnosti (plus třetí vlastnost je oddělení písmen)… morseovka
 • je tam určitých objektů zhruba 26 … písmena abecedy
 • rozličná četnost symbolů … písmena abecedy
 • frekvence písmen odpovídající češtině … transpozice (posunutí v abecedě)
 • pozor na trojské koně (tváří se to jako něco jiného)
 • nic z předchozího … může být grafická šifra - zkus v tom uvidět obrázek / text / morseovku
 • nepatří k této šifře některá nápověda?
 • nestříhej, dokud si nejsi jistý, co a jak máš stříhat
 • zkus odhadnout výsledek (podle předchozí trasy hry, zajímavých míst kolem,…)
 • zbytečné logické kecy (podmínka / rada) … pořádně si přečti zadání
 • zkus použít jméno hry, okolí místa, morseovku
 • použij čtverečkovaný papír
 • využíváš opravdu všechny informace?
 • rozptyl se, ať přijdeš na jiné myšlenky
 • ještě jednou zkus morseovku, bývá v různých podobách skoro v každé hře
 • ještě odhaduj výsledek
 • oběhej všechna zajímavá místa kolem
 • NIKDY SE NEVZDÁVEJ !!!

  Poděkování

  Děkujeme organizátorům ostatních šifrových her (hlavně Tmou, Dnem a Svíčky) i všem ostatním, kteří nám pomohli (konzultací, testováním), podpořili nás (umístili odkaz na naše stránky) a inspirovali nás (žánrem šifrové hry).
  Ze stránek v odkazovníku určitě navštivte Kalendář šifrových her. Nezapomeňte se přihlásit včas na nejbližší šifrovou hru - Svíčky.